АНАЛІЗ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ЯБЛУНИЦЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗА 2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Аналізуючи роботу дошкільного закладу за минулий 2016/2017 навчальний рік, слід відмітити, що в дошкільному навчальному закладі було створено  необхідні умови для охорони життя та зміцнення здоров’я дітей, їх повноцінного всебічного розвитку.

Організація освітньої діяльності в дошкільному навчальному закладі  в минулому році  здійснювалася  відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затвердженої наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305),  Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затвердженого наказом Міністрества охорони здоровя України від 24.03.2016 №234),   Статуту Яблуницького ДНЗ (зареєстрованого 21.09.2009 за №10341200000000337 Державним реєстратором в Путильському районі).

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу, з урахуванням однієї групи, а також роботи закладу та побажань батьків,  працював за комплексною програмою  «Дитина», а також парціальною програмою «Казкова фізкультура».

З метою підтримки та розвитку природних нахилів та здібностей вихованців педагоги організовували навчально-виховний процес за фізкультурно-оздоровчим освітнім напрямом.

Режим роботи закладу відповідає вимогам законодавства, типу закладу та бажанню батьків. Так, заклад  працює за п’ятиденним робочим тижнем з 8.00 до 18.30.

В минулому році в закладі виховувалося  26 дітей, з них:

 ясельного віку – 12 дітей;

 дошкільного віку –14  дітей.

В дошкільному навчальному закладі  в минулому році працювало 10 чол., в т.ч.:

 педагогічних працівників - 3 чол.;

 обслуговуючого персоналу -  6чол.;

 адміністративного персоналу  - 1 чол.

 Директор (завідувач) Комариця Мирослава Остапівна даній посаді працює з 1988 року, педагогічний стаж 45 років, освіта  середня спеціальна.

На даний момент у дошкільному закладі всі 3 педагоги  мають вищу освіту(100%), з них за наслідками атестації встановлено:  «другу кваліфікаційну категорію» – 1 педагогу (33%), «спеціаліста» – 2 педагоги (66%).

Основною метою діяльності дошкільного навчального закладу є виховання здорової, гармонійно розвиненої особистості, підготовка дошкільнят до шкільного життя та інтеграція у суспільство шляхом застосування особистісно-орієнтованої моделі. Саме тому у  2016/2017 навчальному році педагогічний колектив поглиблено працював над розв’язанням проблемного питання «Фізкультурно-оздоровча робота в ДНЗ шляхом впровадження нетрадиційних методів оздоровлення» та єдиною науково-методичною темою «Підвищення рівня компетентності педагогів у проектуванні тематичного планування освітньо-виховної роботи з дошкільниками шляхом впровадження  інноваційних технологій».

Організація  освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі була спрямована на реалізацію основних завдань ДНЗ, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, можливості колективу, а саме:

формування соціально-економічної грамотності особистості дошкільника в процесі ігрової діяльності;

розвиток музичних здібностей у дітей дошкільного віку;

продовження формування основ  патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства.

Складаючи розклад занять вихователі враховували гранично допустиме навчальне навантаження на дитину,  що встановлено наказом МОН України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», дотримувались домірних віку норм тривалості занять, передбачали раціональне чергування видів діяльності на кожному занятті.

Система методичної  роботи навчального закладу з педагогічними кадрами у 2016/2017 навчальному році була спрямована  на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх педагогічної майстерності, удосконалення професійної творчості.  Найважливішою формою підвищення педагогічної майстерності, креативності педагогів була педагогічна рада.  Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік. Протягом навчального року були проведені педагогічні ради:

«Про пріоритетні напрями освітньої роботи в новому навчальному році» (№1,  29.08.2016р.);

«Формування патріотичної свідомості дошкільників» (№2 ,   24.11.2016);

«Економічна освіта дошкільників» (№3, 15.02.2017р.);

 «Про підсумки роботи за 2016/2017 навчальний рік» (№4, 28.05.2017р.).

Важливою формою підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів була участь у проведенні семінарів-практикумів  « Національно-патріотичне виховання в дошкільному закладі» (жовтень, 2016),  «Музичне виховання – одна із  складових розвитку творчої особистості дошкільника» (березень, 2017).

Відповідаючи на вимоги часу, запити суспільства, у контексті духовного розвитку особистості в ДНЗ здійснювалось виховання у дітей патріотизму до рідного краю, своєї  землі. Це досягалося активізацією емоційної сфери дошкільника на основі широкої поінформованості про історію, традиції, культуру рідного краю,  а  також  анкетування з батьками  «Що ми знаємо про патріотичне виховання в дошкільному закладі?».

Також було проведено тиждень «Єдина країна – Україна», який свідчить, що діти виявляють активну патріотичну позицію. Батьки не були осторонь свята «Моя країна Україна»  та  фізкультурного свята «Козацькі забави».

Згідно з річним планом роботи дошкільного навчального закладу з 30.01. по 04.02.2017року була здійснена тематична перевірка з вивчення  стану організації патріотичного виховання дошкільників.  У ході перевірки було встановлено, що навчально-виховний процес з патріотичного виховання  дітей у ДНЗ реалізується  у відповідності  до вимог Законів України «Про  освіту», «Про дошкільну освіту»,  Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затвердженої наказом МОН України від 16.06.2015 №641).

Результати перевірки показали, що педагоги закладу з метою патріотичного  виховання дошкільників створили в групі відповідне розвивальне середовище. Під час організації навчально-виховного процесу з дітьми  вони використовують демонстраційні картини з правового, морального виховання (із зображенням знайомих дошкільникам життєвих ситуацій для обговорення), методичні матеріали, розробки занять, сценарії свят та розваг  відповідної тематики.

Аналізуючи роботу педагогів з дітьми, слід відмітити, що вихователі  намагаються поєднувати зміст, форми і методи патріотичного та духовного виховання.  Вихователі закріплювали знання дітей про  патріотичні почуття до своєї сім'ї,  села, до природи, культури на основі історичних та природних особливостей рідної країни, поваги до минулого, теперішнього, майбутнього рідного краю.

Навчально-виховна робота з даного напрямку здійснювалася  через: заняття, екскурсії, спостереження, ігрову діяльність, читання художньої літератури, мовленнєве спілкування, образотворчу діяльність, ознайомлення з навколишнім світом, театралізовану діяльність (драматизація, театралізоване дійство), індивідуальні бесіди,  конкурси та вікторини тощо.

Результати перевірки також показали, що педагоги  постійно працюють над підвищенням рівня  педагогічної культури батьків з даного напрямку, організовують проведення відповідної виховної роботи. Вихователі регулярно запрошують членів родин  вихованців брати участь у проведенні батьківських зборів, семінарів, тренінгів, обміні досвідом виховання, проводять індивідуальні та групові консультації, бесіди, анкетування, надають рекомендації педагогічної літератури, залучають їх до участі у проведенні свят та розваг, конкурсів, виставок,тощо.

Основні форми роботи з дошкільниками в закладі за освітньою лінією «Дитина в соціумі»  реалізувався  через виховний процес  в розвивальному  середовищі, де  дошкільники пізнавали світ, спілкувалися з дорослими та однолітками.

Особливу увагу вихователі  груп приділяли  розвитку творчих ігор соціальної тематики,  в яких діти відображали взаємини людей, дотримання моральних норм, ставлення до соціальних обов’язків.

Визначення рівня знань та навичок у дітей з даної освітньої лінії  проводилось шляхом моніторингу досягнень дітей дошкільного віку, який проводився на початку вересня 2016р. (початковий),   січні 2017р. (поточний), та у травні 2017 (узагальнений). Моніторинг показав,    що діти мають достатній рівень знань  про рідне село, дитячий садок та працю дорослих.

 В дошкільному навчальному закладі створено  умови для  реалізації освітньої лінії «Дитина в природному довкіллі».  Навчально-виховний  процес з цього розділу забезпечено методичною літературою, наочними посібниками та дидактичним матеріалом. Робота з дітьми  в минулому році здійснювалася відповідно до перспективно-календарного  плану, який включав ознайомлення дітей з середовищем планети Земля та Всесвітом,  спостереження за об’єктами живої та неживої природи, рослинами, тваринами, працею дорослих.

Основною формою роботи,  за виконанням програмових вимог  з даної освітньої лінії,   протягом року було спостереження за роботою вихователів з дітьми; бесід з дітьми; перевірка календарів природи та погоди відповідно до сезону; добір кімнатних рослин відповідно до програмових вимог.

Дієвою формою роботи в дошкільному навчальному закладі була дослідницько-пізнавальна діяльність, яка планувалася і реалізувалася щоденно як у повсякденній роботі (найпростіші досліди, короткотривалі і довготривалі спостереження, фіксація спостережень у календарі погоди), так і на інтегрованих заняттях.

Значну роль педагоги у творчому вихованні дітей   відводили  освітній лінії «Дитина в світі культури»: малюванню, ліпленню, аплікації, літературному мистецтву.

 Узагальнювальний етап моніторингу, який було проведено з метою визначення рівня досягнень дітей та виконання освітньої програми з даної лінії показав,  що у дітей достатній рівень  сформованості образотворчих  навичок і вмінь. Однак,  низький рівень знань  у дітей з музичного виховання.

Також вихователі в календарних планах  не  раціонально чергували предметне, сюжетне, декоративне малювання, ліплення та аплікацію.

 У дошкільному навчальному закладі створено необхідні умови для  реалізація освітньої лінії  «Гра дитини».  Насамперед, підібрано за видами діяльності ігрові матеріали, іграшки, створено центри ігрової діяльності.

 Відповідно до вікових програмових вимог діти володіють ігровими навичками, зокрема, вміють розподіляти ролі, розв’язувати ігрові завдання. Ігрова діяльність інтегрувалася з іншими видами діяльності: мовленнєвою, трудовою, художньою. Однак, мало  уваги вихователі  приділяли плануванню театралізованих  та режисерських ігор.

Про рівень ефективності організації ігрової діяльності дітей в закладі свідчать результати, які протягом року,  здійснювались шляхом спостережень та бесід. Зокрема, діти  третього року життя активно діють з предметами та іграшками; використовують предмети – замінники; входять у певні ігрові ролі; діляться іграшками з іншими дітьми; наслідують в іграх вчинки інших людей;

чотирьохрічні діти  знають різні види ігор; передають свої враження від спілкування з довкіллям; у спільних іграх дотримуються правил моральних норм поведінки. Проте іноді допускають агресивні реакції під час ігрової діяльності;

діти п’ятирічного  віку  розкладають на місце матеріали та атрибути по закінченню гри; розповідають про сюжет гри, план майбутніх дій; проявляють ініціативу; вміють входити в рольовий  образ.

У дошкільному навчальному закладі на достатньому рівні було  забезпечено процес формування елементарних математичних уявлень та сенсорного виховання дітей  ясельного та дошкільного віку. В групі було систематизовано матеріали на основі ключових математичних понять (колір, величина, геометричні фігури, лічба і кількість, орієнтування в просторі).

Основними формами  організації  роботи з логіко-математичного розвитку дошкільників була індивідуальна  практична робота, заняття, ігри.

При  проведенні  моніторингу було встановлено,  що діти   завдання з освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», в минулому році, засвоїли на достатньому рівні.  Так,  діагностика  через ігрові вправи логіко-математичних  знань і вмінь дітей показала, що старші  діти програмові завдання засвоїли на достатньому рівні. Діти ясельного віку порівнюють групи предметів, називають їх кількість словами   «один», «багато».  Але поряд з цим у  групі, для старших дошкільників, відсутній  куточок інтелектуала, де б  знаходилися  кросворди, ребуси, інтелектуальні, геометричні та арифметичні ігри. Також не  використовують в роботі з дітьми педагоги дидактичних ігор із застосуванням площинного  («Склади квадрат», «Танграм» «Піфагор»)  та просторового моделювання («Склади візерунок», «Кубики для всіх»).

В повному об’ємі протягом навчального року реалізувалася освітня лінія «Мовлення дитини». Згідно перспективно-календарного планування  педагогами проводялися  як індивідуальні, індивідуально-підгрупові, так і фронтальні, загальногрупові мовленнєві заняття.  При перегляді комплексних мовленнєвих занять  встановлено,  що діти мають відповідні знання.  Розуміють зміст художніх творів: відповідають на запитання, переказують, ведуть бесіди за ілюстраціями. В роботі з дітьми використовуються різні форми мовленнєвої роботи: індивідуальна робота, збагачення словникового запасу під час усіх видів діяльності.

  Однак,  вихователі не приділяють  уваги художньо-мовленнєвій та мовленнєво-побутовій діяльності дітей. З метою розвитку діалогічного мовлення вихователі не  застосовують доручення («запитай», «запропонуй», «допоможи», «подякуй») та мовленнєві зразки, що притаманно дітям даного віку.

Згідно з річним планом дошкільного навчального закладу протягом жовтня-листопада 2016 року була проведена тематична перевірка з метою вивчення  рівня музичного виховання дошкільнят.

Музичний керівник протягом року проводив  цікаві інтегровані заняття, і як результат творчої діяльності, це відтворювалось в святах, музичних виставах, розвагах, театралізованій діяльності, постановах лялькових театрів. На кінець навчального року діти активно беруть участь у музичному занятті; розуміють про що співається в пісні, знають її назву, активно підспівують; емоційно рухаються під музику різного характеру, добре вміють вишиковуватися в коло, водити хороводи, танцювати в парі та врозтіч; виконують танці за показом музичного керівника та самостійно.

Освітня лінія «Особистість дитини».

Навчально-виховний процес  з даної лінії забезпечено необхідним педагогічним обладнанням та дидактичним матеріалом. В планах відображено навчальну та ігрову діяльність дітей з даного питання.

З метою формування бережливого і дбайливого ставлення дитини до власного здоров’я, прищеплення навичок особистої гігієни в режимі дня передбачені «валеологічні хвилинки», фізхвилинки, тематичні бесіди.

Аналіз відвіданих режимних моментів показав, що використані методи сприяють підвищенню обізнаності дітей щодо власного здоров’я. Під час зазначених форм роботи вихователі спільно з медичною сестрою  створюють мотивацію на пріоритети здорового способу життя, привчають дітей відповідально ставитись до свого здоров’я.

З метою створення безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу й профілактики дитячого травматизму в дошкільному навчальному закладі проведені тематичні Тижні знань з безпеки життєдіяльності. Проведено підготовку та  об’єктові протипожежні тренування персоналу закладу.

Цілеспрямовано протягом року проводилась робота з дітьми та батьками з питань безпеки організму та життєдіяльності, яка цілеспрямовано велась за такими напрямками: «Дитина і вулиця», «Дитина і побут», «Дитина і природа», «Дитина і здоров’я».

Цікавими та змістовними були розваги: «Вогонь не тільки друг, але й ворог», лялькова вистава «Кицін дім», «Лісова школа безпеки».

Підсумком роботи з безпеки життєдіяльності дітей було проведення «Тижня безпеки дитини» (жовтень, квітень), метою яких є перевірити засвоєння дітьми знань про поведінку під час надзвичайних ситуацій, поліпшити якість освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя. Кожен день тижня ми присвятили певній темі. На високому організаційному і методичному рівні пройшли заняття, підготовлені вихователями.

Однак, не прослідковується в календарних планах педагогів  проведення загартувальних процедур, фізкультурних розваг та фізкультурних свят.

Також під час проведення фізкультурних занять педагоги  використовують тільки стаціонарне спортивне обладнання. Відсутній нетрадиційний спортивний інвентар. Також  необхідно виготовити нестандартне обладнання та атрибутику для проведення спортивних розваг, планувати більше спортивних ігор під час проведення прогулянок.

Таокж протягом навчального року медичною сестрою не завжди на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту.

 Одним із основних чинників здоров’я дітей беззаперечно є збалансоване харчування. Тому організації харчування дітей у закладі надається вагоме значення.

Адміністрація закладу здійснює постійний контроль за важливими аспектами організації харчування дітей у закладі, зокрема:

дотримання нормативно-законодавчих актів щодо організації харчування дітей у закладі;

розподіл коштів на організацію харчування (позитивні зміни);

організація питного режиму для дітей у групах;

дотримання режиму харчування у закладі;

дотримання технологічних процесів приготування їжі для дітей;

дотримання санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоці;

організація харчування дітей пільгових категорій;

запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням;

ведення документації щодо організації харчування дітей у закладі;

проходження медичних оглядів працівниками.

На постійному контролі також питання: дотримання вимог безпеки (зберігання та використання миючих засобів на харчоблоці, групі, наявність інструкцій щодо використання технологічного обладнання, електроприладів та миття посуду) та ведення документації по харчуванню, виховання культурно-гігієнічних навичок.

 Середня вартість харчуванняза один день на одну дитину складала  18-20грн. 

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця з батьківською громадою, спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури родин. Допомога дошкільного навчального закладу батькам вихованців з актуальних для родин питань розвитку, виховання та навчання дітей традиційно надається всіма педагогічними працівниками: керівником закладу, вихователями у формі групових та індивідуальних, усних і письмових.

 Традиційно з батьками проведено:  збори для батьків, які поступають у ДНЗ; засідання ради закладу; групові збори, бесіди, консультації;  інструктажі при прийомі дітей; свята та розваги за участі батьків; виставки дитячих образотворчих робіт; конкурси, анкетування батьків.

Завдяки співпраці з батьками досягнуто значних результатів у навчанні та вихованні дітей дошкільного віку, вдосконаленні навчально-матеріальної бази.

 


ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Виходячи з аналізу роботи дошкільного навчального закладу за минулий навчальний рік,  враховуючи досягнення та перспективи розвитку, визначено основні завдання на 2017/2018 навчальний рік:

1.формування здоровязбережувальної компетенції дитини-дошкільника згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти;

 

2.організація  життєдіяльності дошкільника в умовах дошкільного навчального закладу та сімї;

 

3.продовжувати формувати та збагачувати життєву компетентність дошкільників з питань соціально-економічного розвитку.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                              

 .